Eerste Debatopdracht Politiek

Bij elk maatschappijkundeboek hebben we samen met de DebatUnie twee stellingen gemaakt. Die stelling past bij de theorie en is bedoeld om met leerlingen het debat aan te gaan. Om dat debat voor te bereiden, maken Seneca en de DebatUnie werkvormen. De werkvorm bij de stelling ‘Leerlingen die maatschappijkunde volgen moeten vanaf dat moment stemrecht…
Lees verder