Tips laatste lessen

10 juni 2022

Bent u nog op zoek naar een invulling voor de laatste lessen van dit schooljaar? We hielden interviews met een videograaf en een zorgmedewerker voor LOB om leerlingen na te laten denken over hun vervolgopleiding. Ook op de website van het Servicehuis staat verdiepend of verrijkend materiaal dat geschikt is om in te zetten in de laatste lessen.