Eerste debatopdracht politiek

1 november 2021

Bij elk maatschappijkundeboek hebben we samen met de DebatUnie twee stellingen gemaakt. Die stelling past bij de theorie en is bedoeld om met leerlingen het debat aan te gaan. Om dat debat voor te bereiden, maken Seneca en de DebatUnie werkvormen. De werkvorm bij de stelling ‘Leerlingen die maatschappijkunde volgen moeten vanaf dat moment stemrecht hebben’ is hier te downloaden.

In deze werkvorm dagen we leerlingen eerst uit om na te denken wie er wel mag stemmen en wie niet. Dat doen we door 10 mensen te introduceren. In het tweede deel van de opdracht gaat het over leerlingen met of zonder maatschappijkunde. De toelichting voor docenten is te downloaden op de toetsenbank of op te vragen via servicehuis@senecaburgerschap.nl.