Inhoud mask

De methode maatschappijkunde is verfrissend en degelijk. Een methode die leerlingen voorbereidt op het eindexamen en ook vernieuwend is in werkvormen en aantrekkelijk qua vorm.

De domeinen beginnen bij de leefwereld van leerlingen. Vanuit die concrete situatie werken we naar abstracte en complexere lesstof toe. De teksten zijn voor leerlingen begrijpelijk geschreven. Elk domein heeft een vergelijkbare opbouw, zodat leerlingen overeenkomsten herkennen. In de eindexamendomeinen Politiek en Criminaliteit werken we met een verhaallijn om leerlingen de leerstof verhalend te laten begrijpen.

Daarnaast bieden we:

  • gevarieerde en creatieve opdrachten om leerlingen mee te laten oefenen en uit te dagen
  • animatiefilmpjes om de lesstof voor leerlingen samen te vatten
  • examenopgaven die aansluiten bij de domeinen.

Voor leerlingen is het belangrijk om hun mening te verwoorden of hun standpunt te bepalen. Daarom werkt Seneca samen met de DebatUnie en maken we bij elk domein 2 of meer stellingen met een bijbehorende opdracht. Dit sluit goed aan bij de eindterm dat leerlingen een standpunt moeten kunnen innemen en daar argumenten bij noemen.

Downloads

Hieronder vindt u enkele bladerbare PDFs en een overzicht van de hoofdstukken.

Domeinen docentenoverzicht